Verkeersveiligheid Dorpsstraat


Over de verkeersveiligheid van het centrum in Elst kunnen wij het volgende berichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 28 november 2017 een besluit genomen over een aantal extra maatregelen. Dit naar aanleiding van diverse signalen en vragen vanuit de Elster gemeenschap (wijkplatforms, winkeliers, bezoekers, Centrum Management Elst en de gemeenteraad) over de verkeersveiligheid in het centrum en het gedrag van weggebruikers. Het besluit betreft het wijzigen haakse parkeerplaatsen naar gestoken (schuine) parkeerplaatsen tussen Grote Molenstraat en entree Land van Tap. De nieuwe inrichting betekent dat het aantal parkeerplaatsen met 5 wordt verminderd.

Richel tussen weg en voetgangersgebied

Het hoogteverschil van de richel is volgens het college bij aanleg noodzakelijk. Naarmate de tijd vordert wordt een aanvaardbaar hoogteniveau van circa 1 cm bereikt. De hoogteverschillen in het centrum voldoen volgens het college op dit moment aan de daaraan te stellen eisen.

Oversteekplaatsen

Bij de inrichting van de Dorpsstraat is het principe van verblijfsgebied/winkelgebied toegepast. In een winkelgebied is het niet gebruikelijk oversteekplaatsen te realiseren omdat men in principe overal kan oversteken. Ook is er geen sprake van plaatsen waar oversteken is geconcentreerd.

Laad- en lossituaties

In de stukken is te lezen dat de gemeente rondom laad- en lossituaties op Dorpsstraat en Valburgseweg samen met Wijkplatform, het centrummanagement en ondernemers specifiek en locatieafhankelijk naar maatwerkoplossingen gaat zoeken. Wijkplatform Elst-Zuid vindt het van groot belang hierover op korte termijn in gesprek te gaan. Wijkbewoners die deskundig zijn en bij het oplossen van dit vraagstuk een constructieve bijdrage kunnen leveren worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met ons secretariaat.

Klik voor het inzien van de informatiememo B&W aan de gemeenteraad, de
rapportage van bureau Goudappel Coffeng en de schets van oude en nieuwe situatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.