Wijkinfo

Relevante wijkinfo, informatie over de wijk Elst-Zuid en verwijzing naar relevante websites

Bomen- en groenplan Kerkeakkers in Elst

In 2017 heeft de gemeente aan de Kerkeakkers in Elst werkzaamheden t.b.v. bomen en heesters uitgevoerd . Bekijk het bomen en groenplan: Kerkeakkers Elst

Park de Wuurde bomenkaart

Zowel in het Galamapark als in park de Wuurde staan een aantal bijzondere bomen. Een overzicht van de plaats en de namen van alle bomen in park de Wuurde vindt u op Bomenkaart park de Wuurde.

Zonne-energie

Met het project “Overbetuwe Klimaatneutraal” van de Gemeente Overbetuwe wordt gestreefd naar een goede verbinding en balans tussen de pijlers people, planet en profit.  Met de introductie van de Zonatlas wil de Gemeente Overbetuwe een belangrijke stimulans geven aan de bevordering van zonne-energie.