De Wuurde duidelijker 30-km weg


Inzet van wijkbewoners in Elst-Zuid heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Overbetuwe bereid is gevonden De Wuurde meer aan te passen als 30-km weg.

De Wuurde 30 km samenzijnDe markeringen rond bestaande wegversmallingen zijn aangepast. Er zijn twee nieuwe versmallingen aangebracht. Deze snelheidsremmende maatregelen moeten de weggebruikers meer bewust maken van het niet harder mogen rijden dan 30 km per uur.
Ook de verkeersborden met de aanduiding dat een 30-km zone wordt in- of uitgereden zijn vernieuwd.

Officiele ingebruikname

Op woensdag 19 oktober 2016 zijn de wegverbeteringen officieel in gebruik genomen. Hierbij waren aanwonenden, vrijwilligers van Wijkplatform Elst-Zuid en Stefan Donselaar van de gemeente Overbetuwe aanwezig. Dit gebeurde tijdens een gezellig samenzijn op De Wuurde.
Wijkbewoner Diny Gesthuizen heeft samen met kinderen die aan De Wuurde wonen de officiële handeling verricht waarmee het aangepaste wegvak in gebruik is genomen.

De Wuurde 30 km officiële handeling 1 De Wuurde 30 km De Wuurde 30 km