De Wuurde 30-km werkzaamheden


Op initiatief van wijkbewoners in Elst-Zuid wordt De Wuurde binnenkort aangepast. Vooral aanwonenden van de veel gebruikte doorgangsroute hebben bezwaren geuit tegen het stelselmatig te hard rijden op de weg waar maximaal 30 km is toegestaan. Onder de vlag van Wijkplatform Elst-Zuid is met de gemeente Overbetuwe overeenstemming bereikt over het aanpassen van de weg.
Binnen een termijn van enkele weken wordt de wegmarkering duidelijker aangebracht en worden verkeersborden vervangen. Naast de reeds bestaande wegversmallingen worden nieuwe aangebracht bij de toegang vanaf de rotonde Kerkeakkers en in de buurt van de kruising met Zwartenhof. Er worden geen drempels of andere verhogingen op het wegdek aangebracht.
Voor een overzicht van de uit te voeren maatregelen wordt verwezen naar de schetsen.

Klik om de schetsen te bekijken: Voorstel snelheidremmen De Wuurde.

Wuurde 2
wuurde 1
Wuurde 3

Lees verder bij projecten: De Wuurde meer 30-km weg